Usługi

wiesz co oferujemy
Wyceny

Przygotowujemy wyceny udziałów, przedsiębiorstw, znaków towarowych.

Sprawozdawczość finansowa

Tworzymy sprawozdania finansowe dla firmie, o jej działalności gospodarczej, sytuacji majątkowej i finansowej.

Fuzje i przejęcia

Kompleksowo wspieramy w realizacji transakcji fuzji i przejęć zarówno po stronie kupującej jak i sprzedającej.

Obsługa procesów inwestycyjnych

Pozyskujemy środki finansowe bądź inwestorów, umożliwiających zrealizowanie wielomilionowych inwestycji.

Corporate finance

Doradzamy z zakresu analizy finansowej, oceny projektów inwestycyjnych i nie tylko.