DOTACJE NA INNOWACJE

Inwestujemy w Waszą przyszłość

AVCS sp. z o.o. na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14- 336/14 realizuje projekt pt. „Stworzenie systemu B2B łączącego AVCS z partnerami biznesowymi.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Cel projektu: Zakup licencji na elektroniczny system B2B usprawniający wspólne działanie AVCS Sp. z o. o. i jej partnerów biznesowych.
Planowane efekty: W ramach projektu powstało zaawansowane oprogramowanie B2B, oparte o technologie klasy Enterprise, służące wymianie danych i zapewniające bezpieczny kanał komunikacji pomiędzy AVCS Sp. z o.o. i Partnerami. Wdrożenie systemu w Spółce oraz u jej partnerów zautomatyzowało główne procesy zachodzące pomiędzy AVCS i Partnerami biznesowymi.

Wartość projektu: 504 500,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 353 150,00 PLN