SWBS Rachunkowość

Obszar rachunkowości

SWBS Rachunkowość Sp. z o.o. jest podmiotem działającym w szeroko rozumianym obszarze rachunkowości. Prowadzi usługi ewidencji rachunkowej jak i usługi rewizyjne takie jak badania i przeglądy sprawozdań finansowych, badania planów przekształcenia, wartości aportów, sprawozdań zarządu itp. Istotną część działalności spółki stanowią inne niż badania i przeglądy usługi atestacyjne i doradcze.

EBC Solicitors

Kancelaria adwokacka

EBC Solicitors Arkadiusz Stryja Sp.k. jest niezależną polską kancelarią adwokacką, specjalizującą się w profesjonalnej obsłudze podmiotów gospodarczych. Kancelaria posiada znaczące doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów dokonujących inwestycji na rynku kapitałowym, w tym funduszy private equity lub venture capital. Spółka posiada status Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (na rynku NewConnect).

IN PLUS

Kadry i płace

IN PLUS Partner Grupa WBS Sp. z o.o. świadczy całościową obsługę kadr i płac dla podmiotów o różnym zakresie działalności i formie prawnej. Realizuje większość formalności związanych z założeniem, funkcjonowaniem lub likwidacją każdej firmy. Spółka świadczy klientom usługi doradztwa i reprezentacji przed urzędami. Zakres świadczonych usług powiększany jest o współpracę z kancelariami prawnymi, biegłymi rewidentami oraz doradcami kredytowymi.