O nas

Czym się zajmujemy

AVCS Sp. z o.o. powstała w 2008 roku poprzez wydzielenie ze spółki A&E Consult Grupa Konsultingowa Sp. z o.o. jednego z obszarów działalności, związanego z usługami aktuarialnymi. W chwili obecnej poza wycenami rezerwy na świadczenia pracownicze AVCS Sp. z o.o. świadczy pełen zakres usług z zakresu oszacowania zarówno podmiotów gospodarczych jak i składników aktywów i pasywów oraz szeroki wachlarz usług z zakresu corporate finance.

Management Spółki posiada wieloletnie doświadczenie w kluczowych gałęziach polskiej gospodarki, w tym także o znaczeniu strategicznym. Uczestniczył w licznych transakcjach fuzji i przejęć, ofertach na rynku publicznym oraz procesach prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych.

Zespół AVCS Sp. z o.o. tworzy grupa zatrudnionych i współpracujących ze Spółką ekspertów wśród których znajdują się doświadczeni managerowie, analitycy finansowi, aktuariusze, rzeczoznawcy majątkowi, biegli rewidenci, doradcy podatkowi i radcowie prawni.