Fuzje i przejęcia

  • Przygotowanie koncepcji połączenia,
  • Bieżące doradztwo w trakcie przeprowadzania procesu połączenia,
  • Optymalizacja finansowa i podatkowa sposobu przeprowadzenia transakcji,
  • Budowa planu połączenia,
  • Ustalenie parytetu wymiany łączących się Spółek,
  • Rozliczenie połączenia w księgach.